eu
eu

POVEZANI

KROZ DOBRO

eu-flag
Down

Evropska unija je najsnažniji partner Bosne i Hercegovine na njenom putu socio-ekonomske reforme.

Te reforme trebaju omogućiti bolje prilike za građane i razvoj standarda koji su jednaki onima koje uživaju građani EU. Fokus EU podrške su ljudi ove zemlje, pokretanje biznisa, inovacije, unapređenje poljoprivrednih gazdinstava, ali i borba za jednaka prava svih.

Kako bi upoznali javnost sa podrškom koju EU pruža ekonomskom razvoju BiH, Delegacija Evropske unije u BiH otpočela je kampanju "Povezani kroz dobro".

Tokom kampanje upoznaćemo vas sa EU projektima koji osnažuju privatni sektor, posebno mala i srednja preduzeća, koja su ključna za privredni rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Evropska unija je najveći donator i najvažniji trgovinski partner BiH, a kompanije iz EU najveći investitori u bh. privredu.

Trenutna podrška Evropske unije razvoju ekonomije i konkurentnosti u BiH iznosi preko 50 miliona eura. Finansijska i stručna podrška Evropske unije omogućila je povećanje konkurentnosti preduzeća, otvaranje novih radnih mjesta, modernizaciju, inovativnost i digitalizaciju poslovanja.
eu-stars

Mala i srednja preduzeća, kao i firme iz BiH mogu dobiti finansijsku podršku za svoje projekte putem mnogobrojnih programa i inicijativa Evropske unije.

U nastavku smo izdvojili nekoliko tekućih projekata, a moguće je aplicirati i na EU programe kao što su COSME, Horizont 2020, ERASMUS+, Kreativna Evropa i drugi. Također, brojni finansijski instrumenti za mala i srednja preduzeća dostupni su putem
Programa za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (WB EDIF), Evropske investicijske banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
Ured EU u BiH provodi dvomjesečnu komunikacijsku kampanju 'Povezani kroz dobro' u periodu od juna do avgusta 2022. Godine. CIlj kampanje je podizanje svijesti o sveobuhvatnoj podrsci Evropske unije ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine kroz jačanje privatnog sektora, posebno malih i srednjih poduzeća i poljoprivrednika, ali i informiranje zainteresovanih strana o tome kako se prijaviti za bespovratna sredstva EU.
eu-stars
SAZNAJTE VIŠE I UKLJUČITE SE!
EU4Business
Saznaj više
EU4Agri
Saznaj više
EUDigitalSME
Saznaj više
EU Programi
Saznaj više
#povezanikrozdobro na Facebooku #povezanikrozdobro na Instagramu